VitajteVitajte na fairtesting.eu

Názov občianskeho združenia je totožný s programom FAIR TESTING, ktorý je našim pilotným projektom. 

Naše hodnoty :
  • sme inovatívni
  • máme profesionálny prístup
  • sme priateľskí a komunikatívni
  • presadzujeme pozitívne zmeny

NovinkyNovinky

24.09.2013 2% 2012

Poďakovanie za 2%

31.08.2012 Poďakovanie za 2%

Asignácia 2%

23.02.2012 2% z dane

V minulom roku sa nám podarilo uspieť v grantovom program " Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Nadácie Orange " , vďaka ktorému sa nám podarilo naštartovať niektoré funkcionality tejto unikátnej aplikácie.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o dlhodobý projekt, ktorý vyžaduje množstvo programátorskej práce hľadáme zdroje, ktoré by nám pomohli tento systém ďalej rozvíjať.

Týmto žiadame( prosíme) o poskytnutie ( asignáciu) 2% z dane z príjmu, tak ako to umožňuje Zákon č 595/2003 Z.z.

06.09.2011 Videoukážky aplikácie Fair Testing

Pozrite si videoukážky s aplikácie fairtesting

27.07.2011 Vedieť klásť správne otázky je dôležité

Otázky by mali byť používané na to, aby sa pomocou nich študent UČIL: spoznával, objavoval, rozmýšľal, aplikoval a analyzoval, tvoril a hodnotil.

KontaktKontakt

FAIR TESTING
Špitálska 61
811 08 Bratislava
IČO:  42182875

 tel. 421 918 469355

fairtesting@fairtesting.eu 


Partneri

Dve percentá z dane na Pravda.sk

nadacia orange

gekonlogo